Polski English

Richmann >> Elektronarzędzia XT-Line

Czas trwania gwarancji:

Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania zawodowego lub porównywalnego z zawodowym oraz na 24 miesiące od daty zakupu w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.

Czas trwania gwarancji dla akumulatorów i ładowarek elektronarzędzi XT-LINE:

Gwarancja na akumulatory i ładowarki udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania zawodowego lub porównywalnego z zawodowym oraz na 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego.

Zakres ochrony gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że: Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia narzędzia na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wymiany część zużywających się w sposób naturalny, w tym szczotek węglowych, uchwytów narzędziowych, łożysk, itp., o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych. Gwarancja obejmuje wyłącznie uprawnienie do żądania naprawy narzędzi. W szczególnych wypadkach Serwis może podjąć decyzję o wydaniu nowego urządzenia zamiast naprawy. Termin wykonania obowiązków z tytułu gwarancji wynosi 14 dni.

Podstawa udzielenia gwarancji:

Podstawą uznania reklamacji w ramach gwarancji jest prawidłowo wypełniona przez sprzedawcę, oficjalna karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu elektronarzędzia (faktura lub paragon).

Zgłoszenie gwarancyjne:

Naprawy gwarancyjne wykonywane są wyłącznie przez Centralny serwis elektronarzędzi XT-LINE, TOP Nářadí Jeseník, Janáčkova 760/4, 790 01, Jeseník.

W przypadku stwierdzenia wady narzędzia należy wypełnić dodatkowo protokół reklamacyjny dostępny poniżej. Protokół reklamacyjny wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do punktu sprzedaży lub przesłać na adres mailowy:

reklamace@naradi-top.cz

Po otrzymaniu zgłoszenia serwis zleci odbiór elektronarzędzia firmie kurierskiej zgodnie z adresem nabywcy z protokołu reklamacyjnego.

Dokumenty do pobrania:

Informacje o naprawach:

email: biuro@richmanntools.pl
tel.: 41 361 47 06 w. 20

Informacje dodatkowe:

Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.