Polski English

Richmann >> Serwis elektronarzędzi

Informacje ogólne:

W trosce o najwyższe standardy jakości obsługi udostępniamy dla Państwa wygodny sposób korzystania z naszych kompleksowych usług serwisowych. Gwarancja na elektronarzędzia udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia w przypadku zastosowania zawodowego lub porównywalnego z zawodowym oraz na 24 miesiące od daty zakupu w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu. Gwarancja na akumulatory i ładowarki udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania zawodowego lub porównywalnego z zawodowym oraz na 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego.

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:

Gwarancja nie są objęte uszkodzenia wynikające przeciążenia narzędzia na skutek nadmiernej i /lub niewłaściwej eksploatacji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wymiany części zużywających się w sposób naturalny, w tym szczotek węglowych, uchwytów narzędziowych, łożysk, itp. o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych. Gwarancja obejmuje wyłącznie uprawnienie do żądania naprawy narzędzia. W szczególnych wypadkach Serwis może podjąć decyzję o wydaniu nowego urządzenia zamiast naprawy. Termin wykonania obowiązków z tytułu gwarancji wynosi 14 dni. Podstawą uznania reklamacji z tytułu gwarancji jest prawidłowo wypełniona przez sprzedawcę karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu narzędzia ( faktura lub paragon ).

Zgłoszenia gwarancyjne:

Naprawy gwarancyjne wykonywane są tylko i wyłącznie przez Autoryzowany Serwis:
GTX Service Sp. z o.o. Sp.k.
Ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa
e-mail: bok@gtxservice.pl
strona: www.gtxservice.pl

Aby zgłosić reklamację należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://gtxservice.pl/complaint/index/login/

Po wypełnieniu formularza otrzymasz potwierdzenie SMS / e-mail wraz z numerem zlecenia. System automatycznie zleci kurierowi odbiór reklamacji. Na bieżąco będziesz informowany o postępach w realizacji swojego zgłoszenia.

W każdej chwili także samodzielnie możesz sprawdzić status reklamacji TUTAJ

Zgłoszenia pogwarancyjne:

Naprawy pogwarancyjne wykonywane są tylko i wyłącznie przez Autoryzowany Serwis:
GTX Service Sp. z o.o. Sp.k.
Ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa
e-mail: bok@gtxservice.pl
strona: www.gtxservice.pl

Aby zgłosić reklamację należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://gtxservice.pl/repair/index/login/

Po wypełnieniu formularza otrzymasz potwierdzenie SMS / e-mail wraz z numerem zlecenia. System automatycznie zleci kurierowi odbiór reklamacji. Na bieżąco będziesz informowany o postępach w realizacji swojego zgłoszenia.

W każdej chwili także samodzielnie możesz sprawdzić status reklamacji TUTAJ